Wsparcie

 

Uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie brokera w przypadku pojawienia się barier czy spadku motywacji do kontynuacji kształcenia a poprzez wspólne poszukiwania rozwiązań wyeliminować przeszkody pojawiające się na drodze do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.